Legislatie

HOTARARE Nr. 776 din 28 iulie 2010

privind organizarea si functionarea directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv a Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 558 din  9 august 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

(1) Directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza ca servicii publice deconcentrate ale Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, cu personalitate juridica.

(2) Directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti preiau personalul, activitatea, patrimoniul si bugetul directiilor pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti si a directiilor pentru tineret judetene si a municipiului Bucuresti, care se desfiinteaza, conform prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport si ale prezentei hotarari.

… pentru textul complet va rugam consultati documentul atasat.
• Download documente atasate:
hg nr.776-2010.docVineri 13.08.2010 »  H.G. nr.775 – 2010

HOTARARE   Nr. 775 din 28 iulie 2010
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 558 din  9 august 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Hotararea Guvernului nr. 141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 2 martie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ART. 2

(1) Sediul principal al Autoritatii este in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

(2) Autoritatea isi poate desfasura activitatea si in alte sedii detinute conform legii.”

2. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:

… pentru textul complet va rugam consultati documentul atasat.
• Download documente atasate:
hg nr.775-2010.docJoi 05.08.2010 »  O.G. nr.15 – 2010

ORDONANTA   Nr. 15 din 14 iulie 2010
privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 512 din 22 iulie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI pozitia 3 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ART. 1

Se infiinteaza directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti ca urmare a comasarii prin fuziune a directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti cu directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate ale Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

ART. 2

(1) Organizarea si functionarea, numarul de posturi, atributiile structurilor rezultate din reorganizarea prin comasare a institutiilor publice prevazute la art. 1 se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.

(2) Actul normativ prevazut la alin. (1) se supune spre aprobare Guvernului in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Acesta va reglementa si situatia patrimoniului institutiilor publice desfiintate.

… pentru textul complet va rugam consultati documentul atasat.
• Download documente atasate:
og nr.15-2010.docMiercuri 03.03.2010 »  H.G. nr.141 – 2010

HOTARARE   Nr. 141 din 23 februarie 2010
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  2 martie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 27 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

avand in vedere dispozitiile art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, denumita in continuare Autoritate, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

ART. 2

Sediul Autoritatii este in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

… pentru textul complet va rugam consultati documentul atasat.
• Download documente atasate:
hg nr.141-2010.docLuni 01.03.2010 »  H.G. nr.81 – 2010

HOTARARE   Nr. 81 din  5 februarie 2010
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Act de baza

#B: Hotararea Guvernului nr. 81/2010

Acte modificatoare

#M1: Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 25 martie 2010

Modificarile si completarile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. In fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, in forma #M1.

#B

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului are rol de sinteza si coordonare in aplicarea Strategiei si Programului de guvernare in domeniul educatiei, invatamantului, cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice, tineretului si sportului.

(3) Sediul principal al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este in municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 28 – 30, sectorul 1. Acesta isi desfasoara activitatea si in alte sedii, detinute potrivit legii, situate in municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 10, Str. Caransebesului nr. 1, et. 7 – 12, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv in str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, sectorul 1.

Pentru textul complet va rugam consultati documentul atasat.
• Download documente atasate:
hg nr.81-2010.docLuni 09.02.2009 »  H.G. nr.1721 – 2008

HOTARARE   Nr. 1721 din 30 decembrie 2008
privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 26 din 13 ianuarie 2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Ministerul Tineretului si Sportului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care elaboreaza si asigura aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniile tineretului si sportului.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului are sediul principal in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, precum si alte spatii necesare desfasurarii activitatii, situate in str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv in str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, sectorul 1.

CAP. 2

Principalele atributii ale Ministerului Tineretului si Sportului

ART. 2

(1) In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului si Sportului exercita urmatoarele atributii principale:

a) asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniile tineretului si sportului; fundamenteaza si propune Guvernului politici in domeniile tineretului si sportului;

b) initiaza, elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative, in vederea realizarii obiectivelor strategice si a politicilor in domeniile tineretului si sportului;

c) asigura administrarea bunurilor proprietate publica si/sau privata a statului incredintate, potrivit prevederilor legale;

d) asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile tineretului si sportului;

e) asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii legilor si a celorlalte acte normative din domeniile tineretului si sportului;

f) colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si persoane juridice de drept public sau privat, romane ori straine.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile in domeniile tineretului si sportului.

… pentru textul complet consultati documentul atasat
• Download documente atasate:
hg nr.1721-2008.doc

Copyright © 2019 - Clubul Sportiv Municipal Onesti - Powered By BlackFOX.ro