Declarații se interese și de avere | CSM Onesti

Declarații se interese și de avere

DECLATATII DE INTERESE Functie/Nume DECLATATII DE AVERE
DI 2022
DI 2021
DI 2020
DI 2019
DI 2018
DIRECTOR – ISTRATE V. INGRID VASILICA DA 2022
DA 2021
DA 2020
DA 2019
DA 2018
DI 2022
DI 2021
DI 2020
DI 2019
DI 2018
CONTABIL SEF – MOISA I. LORETA

 

DA 2022
DA 2021
DA 2020
DA 2019
DA 2018
DI 2022
DI 2021
DI 2020
DI 2019
DI 2018
SEF SERVICIU ADMINISTRATIV – MOCANU CARMEN DA 2022
DA 2021
DA 2020
DA 2019
DA 2018