Declarații se interese și de avere

DECLATATII DE INTERESE Functie/Nume DECLATATII DE AVERE
DI 2020

 

DI 2019
DI 2018

DIRECTOR – ISTRATE V. INGRID VASILICA DA 2020

 

DA 2019
DA 2018

DI 2020

 

DI 2019
DI 2018

CONTABIL SEF – MOISA I. LORETA

 

DA 2020

 

DA 2019
DA 2018

DI 2020

 

DI 2019
DI 2018

SEF SERVICIU AD-TIV – MOCANU CARMEN DA 2020

 

DA 2019
DA 2018

Copyright © 2019 - Clubul Sportiv Municipal Onesti - Powered By BlackFOX.ro