Declarații se interese și de avere

DECLATATII DE INTERESE Functie/Nume DECLATATII DE AVERE
DI2019

DI2018

DIRECTOR – ISTRATE V. INGRID VASILICA DA2019

DA2018

DI2019

DI2018

CONTABIL SEF – MOISA I. LORETA DA2019

DA2018

DI2019

DI2018

SEF SERVICIU AD-TIV – MOCANU CARMEN DA2019

DA2018

Copyright © 2019 - Clubul Sportiv Municipal Onesti - Powered By BlackFOX.ro