Strategie

PROGRAMUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2011

1. Privind sportul de performanţă

– vom susţine pregătirea sportivilor şi participarea lor la toate competiţiile pe plan intern şi internaţional prevăzute în calendarele federaţiilor de specialitate la ramurile sportive ale clubului;

– modernizarea bazei materiale proprii cu aparatură la nivelul cerinţelor mondiale;

– dotarea centrelor de pregătire cu aparatura necesară unei mai bune pregătiri a sportivilor;

– elaborarea calendarului sportiv intern (competiţii la nivelul clubului);

– intensificarea luptei împotriva violenţei şi promovarea fair – play-ului în competiţii;

– în cadrul şedinţelor săptămânale cu antrenorii, se va prelucra la modul cel mai serios, interzicerea dopajului în sport (administrarea susţinătoarelor de efort se va face numai cu aprobarea medicului);

– toţi antrenorii vor avea obligaţia (prin fişa postului) de a participa la cursurile de perfecţionare, organizate de federaţiile de specialitate;

– în cadrul şedinţelor de catedră (lunar) se vor dezbate noutăţile apărute în procesul de instruire, regulamente, etc;

– în cadrul cabinetului metodic, vom mări numărul de volume de carte prin abonarea clubului la centrul de perfecţionare din Bucureşti;

– atragerea unui număr cât mai mare de etape zonale şi finale ale Campionatelor Naţionale;

2. Privind realizarea şi eficienţa activităţii de selecţie

Strategia de dezvoltare a clubului va avea ca element prioritar lărgirea bazei de masă la nivelul grupelor de copii şi juniori prin depistarea şi cuprinderea în pregătire a valorilor reale pentru sportul de înaltă performanţă, astfel:

– selecţia va avea un caracter permanent la toate secţiile din club;

– extinderea ariei de selecţie în mediul rural, cu prioritate;

– colaborarea intensă şi reciproc avantajoasă cu unităţile şcolare din municipiu, judeţ, dar şi cu judeţele învecinate (gimnastică, lupte libere, haltere, atletism);

– la nivel de municipiu, organizarea de concursuri de casă (cu premii) cu participarea unui număr cât mai mare de elevi pentru atragerea lor la sportul de mare performanţă;

În urma acestor concursuri, tuturor copiilor selecţionaţi, cu reale calităţi, li se va asigura cazare şi masă (dacă sunt din alte localităţi) şi şcolarizarea la Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” din Oneşti.

3. Perfecţionarea procesului de antrenament

– selecţionarea şi pregătirea sportivilor pentru înalta performanţă este un proces din ce în ce mai complex, care solicită din partea tehnicienilor sacrificii, dar de cele mai multe ori au ca rezultat mari satisfacţii. Astfel, printr-o organizare superioară a activităţii, prin respectarea şi aplicarea riguroasă a principiilor moderne care dirijează procesul de antrenament, se pot obţine rezultate superioare. Aceste cerinţe sunt:

  • Mărirea substanţială a timpului afectat antrenamentului, care la ora actuală trebuie să se situeze între 4 – 6 ore zilnic, cu o valoare săptămânală de 24 – 28 ore şi cel puţin 1000 de ore anual. Această cerinţă trebuie să restructureze concepţia de muncă a fiecărui antrenor din carul clubului;
  • Individualizarea procesului de instruire a antrenorului modern. Pregătirea fizică, tehnică , tactică şi până la dezvoltarea personalităţii sportivului, se realizează astăzi prin abordarea individuală a acestuia. Aceste cerinţe metodologice trebuie să stea în atenţia fiecărui antrenor, care pregăteşte sportivi ce urmăresc calificarea la campionatele continentale şi mondiale, dar şi la Jocurile Olimpice.

4. Susţinerea financiară a activităţii

– una din sursele principale a veniturilor necesare pentru organizarea activităţii clubului o reprezintă subvenţia de la bugetul de stat care se primeşte de la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret. Menţionăm că rezumându-ne doar la aceste venituri, am putea organiza şi desfăşura numai o parte din acţiunile înscrise în obiectivele clubului. Pentru a putea menţine activitatea la nivelul cerinţelor actuale, vom apela la sistemul de sponsorizări şi la obţinerea de venituri proprii prin: închirieri a unor baze sportive (terenurile de tenis, sala de jocuri sportive, sala de fitness), organizarea de cursuri de iniţiere pentru copii şi adulţi la diferite ramuri sportive şi alte acţiuni de promovare a imaginii clubului.

DIRECTOR,

Ingrid ISTRATE

Copyright © 2019 - Clubul Sportiv Municipal Onesti - Powered By BlackFOX.ro